axbom.blog on coaching, design and ethics

My opinion pieces, articles, diary entries and rants on everything digital and humanitarian.

Vem vet till slut hur maskinen funkar?

Jul 4, 2020
Snabb skiss kring komplexiteten i vad vi söker i sociala medier, vad vi får, och vad som driver företagen bakom. Till slut vet ingen hur trådarna däremellan egentligen hänger ihop. Inspirerad av Ralph Hammers inlägg, Make me Think! och Jordan…

The slavery supported by that device in your pocket

Jul 1, 2020
When I look at my phone I think about slavery. I think about modern day slavery, perpetuated by the wealth and power that historic slavery facilitated. I think about how invisible it is despite modern day access to information and  …

Hey, your e-mail matters more than hype

Jun 24, 2020
There is a new e-mail provider in town and it’s an excellent opportunity to have a reasoned conversation about how to improve your e-mail management. I do not believe that decisions around your e-mail provider should be made lightly. Your…

Byggstenar för förändring

Apr 23, 2020
Varje gång jag ska starta ett nytt projekt så checkar jag av att vi – eller jag – har tänkt på alla delar i detta diagram. Jag kallar det ‘Byggstenar för förändring’ och det är en sammanfattning av de fem…

Hantera sam­hälls­infor­mation under på­gående kris

Apr 22, 2020
Under gårdagen, den 21 april, blottlades några misstag som innebär ett förtroendetapp för Sveriges myndigheter och rådgivare i corona-krisen. Först visade det sig att siffror som presenterades av Folkhälsomyndigheten under den dagliga pressträffen var totalt missvisande. Emanuel Karlsten var snabb…

The systemic complexity of managing a pandemic

Apr 17, 2020
To try and make sense of factors affecting the management of a pandemic, I created a systems map. This is in no way a complete picture, and certainly not a verified one, but a way of showing the potential complexity.…

Making friends with Tech for Good

Apr 7, 2020
 Being interviewed by Tech for Good Live and Rebecca Rae-Evans was delightful and uplifting. I have never felt more comfortable as a podcast guest. I also appreciate and love how I always discover things about myself when other people…

First, design no harm

Mar 29, 2020
At UX Copenhagen 2020 I delivered my new talk “First, design no harm”. It’s an emotional talk that starts off with my own experiences at boarding school, understanding the complexity of abusive relationships and going on to explain how learnings…

Waking up in the office

Mar 16, 2020
For anyone not used to working from home I understand it may feel odd, with quite a number of technical tools to get used to. Of course there are many people who don’t even have this option, but if you…

Jag tänker högt om Corona­viruset

Mar 15, 2020
Vi bearbetar alla kriser på olika sätt. Själv läser jag på och skapar visuella tolkningar för att bättre förstå. Situationen är allvarlig och det skapar oro. Det är en pandemi vi pratar om. Risken är att vi får fler människor…