axbom.blog on coaching, design and ethics

Sketchnotes från Aggro Pekuliar dag 2

Jag fortsätter gårdagens inlägg med mina skisser från dag 2 av Aggro Pekuliar. Den här konferensen har verkligen levererat; hatten av till Per Torberger med vänner som har regisserat föreställningen. Precis som igår varvar jag bilderna med minst en målformulering per föreläsning.

Sketchnotes from Sara @rosengrens talk at #aggro13

Jag ska: fortsätta anstränga mig lite extra för att hålla hög kvalitet i min kommunikation, som företagare,  med omvärlden.

Sketchnotes from @fagogo33 Mary Fagot's talk at #aggro13

Jag ska: våga vara mer sårbar genom att utmana mig själv med öppenhet och nya erfarenheter.

Sketchnotes from @zapposinsights Jonathan Wolske's talk at #aggro13

Jag ska: hjälpa mina kunder att se hur deras kultur påverkar deras resultat.

Sketchnotes från samtalet med Ernst Billgren på #aggro13

Jag ska: fortsätta ägna mig åt det jag älskar att göra.

Sketchnotes from Tapio Vapaasala's talk at #aggro13

Jag ska: Omgärda mig med problem. Kanske viktigast av allt ska jag gå till botten med vilka de verkliga problemen är. Och jag ska se till att lösningar utgår från insikter om problemens närmiljö.

Sketchnotes från @palace Martin Palacios snack på #aggro13

Jag ska: bygga mina lösningar med utgångspunkt i hur de passar in i människors vardag.

Sketchnotes från @LinaT Lina Thomsgårds snack på #aggro13

Jag ska: våga ifrågasätta högt och tydligt. Och när den stora vågen kommer ska jag hänga med på resan.

Återigen ett stort tack till arrangörerna av Aggro Pekuliar och alla grymma talare. Jag har mycket att ta fasta på som kommer spela stor roll i hur jag angriper mina egna utmaningar framöver. Tacksam, peppad och överrumplad.

Per Axbom

Per Axbom

@axbom

Per Axbom is a Swedish communications theorist born in Liberia. For two decades he has educated digital professionals and helped organizations with digital usability and accessibility. His job is to understand people and make sure technology does not become a controlling and limiting factor, but instead a sustainable, caring aid.

His recent handbook, Digital compassion, is available in Swedish and the English version will be available in May.

2 thoughts on “Sketchnotes från Aggro Pekuliar dag 2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.