axbom.blog on coaching, design and ethics

Använd bloggar och wiki-webbar i stället för mejl

Thomas Claburn på tidskriften Information Week resonerar kring hur företag och organisationer använder sig av bloggar och wikis för samverkan och informationsutbyte. En av fördelarna är att det blir mindre mejl-stress.

Det här är ett fenomen och en trend som jag själv gärna mässar om fördelarna med:

Per Axbom

Per Axbom

@axbom

Per Axbom is a Swedish communications theorist born in Liberia. For two decades he has educated digital professionals and helped organizations with digital usability and accessibility. His job is to understand people and make sure technology does not become a controlling and limiting factor, but instead a sustainable, caring aid.

His recent handbook, Digital compassion, is available in Swedish and the English version will be available in May.

5 thoughts on “Använd bloggar och wiki-webbar i stället för mejl

  1. Ingenting mot den artikeln, men jag håller inte med ett par punkter på några extenct. Jag är nog en minoritet dock, lol. Tack för att dela.

  2. værd at læse. Jeg fandt axbom.se meget informativ som jeg har været forsket meget sidst på praktiske spørgsmål såsom du taler om …

  3. Sådanne informativ hjemmeside! Stor tak! Tak for en god tid at besøge axbom.se. Det er virkelig en fornøjelse at forstå et web site som dette fyldt med dejlig oplysninger. Tak!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.