axbom.blog on coaching, design and ethics

My opinion pieces, articles, diary entries and rants on everything digital and humanitarian.

Explaining UX with a glass of lemonade

Mar 2, 2016
This is Amy and her brother Max. They are 8 and 12 years old.  Max is a great snowboarder. And Amy, she wants to be just like him. But their parents say Amy can not get a snowboard until she…

Integration är inte att “dom” ska bli som “vi”

Feb 3, 2016
I debattartiklar, uttalanden och i många privata samtal som berör hur invandrare så snart som möjligt ska “bli en del av det svenska samhället” låter det ofta som att det är assimilation, snarare än integration, som avses. Man vill i…

Ett webbformulär kan orsaka sportlovskaos i Solna

Jan 28, 2016
I Solna har vi flexibelt sportlov. I all enkelhet innebär det att alla elever har möjlighet att välja att ha sitt sportlov antingen vecka 9 eller vecka 10. Sättet man väljer detta på har varierat över åren. Nyss blev jag…

Cluetrain Manifesto – nya ledtrådar

Jan 20, 2016
April 1999 kom cluetrain.com upp som webbplats och dess teser förutspådde mycket av det vi idag känner igen som dagens nätverkande marknad och samhälle. Men författarna till Cluetrain Manifesto (som även skrev boken med samma namn) ser att Internet som…

Nyfiken på 2016

Dec 31, 2015
Nyfikenhet är en av de egenskaper som föder vår intelligens som människor. Nyfikenheten bidrar till vår utvecklingstakt, vår kunskapsnivå och vår förmåga att anpassa oss till nya situationer. Men även om vi föds nyfikna är det långt ifrån alla som…

The three types of curiosity

Dec 31, 2015
Being curious is one of the traits that feeds our human intelligence. Curiousity contributes to our speed of development, our level of knowledge and our ability to adapt to new situations. Walking into an antique or second-hand bookshop I always…

Ett stöd för att hantera komplexitet och nå dina mål

Dec 19, 2015
Komplexiteten i samhället har ökat enormt den senaste 20 åren. Många av oss minns en tid när det endast fanns två TV-kanaler. Från en norm där människor har haft samma arbete i 20 år eller mer är det nu inte…

The invisible problem with fairy tale experiences

Oct 25, 2015
Based on my lightning talk at UX Open 2015. Also available in Swedish. Update in April, 2017: I was given the opportunity to present this talk in English at UXLx in 2016. Here is the video of that presentation (also,…

Det osynliga problemet med sagolika användar­upplevelser

Oct 17, 2015
Baserat på mitt blixttal på UX Open 2015. Bilder på Slideshare. Finns också på engelska. Här ser du en inspelad, uppdaterad version av den här föreläsningen: Det var en gång, i landet Bekymmersfri, en liten flicka som hette Saga. Men…

Tyst i klassen — introverta barn är inte okunniga

Sep 7, 2015
  Under hela min skoltid fick jag höra att jag borde prata mer i klassen, räcka upp handen oftare. När det väl var dags för prov så presterade jag ändå och fick höga betyg (i internationella skolor). På högskolan (i…

axbom i Almedalen. del 1.

Jun 27, 2015
Det är lördag den 27 juni och jag tar en paus ovanför Visby innan mina aktiviteter sätter igång. Jag ville ta en stund för att samla mina tankar om de stundande intensiva dagarna. Det här är tredje gången besöker Almedalen,…