axbom.blog on coaching, design and ethics

My opinion pieces, articles, diary entries and rants on everything digital and humanitarian.

Firefox

Jun 7, 2004
Firefox är i sanning en liten, modulär webbläsare. Den är lätt och nedbantad i sin installationsfil på 6 megabyte, något som bäddar för en snabb och smidig surfupplevelse. Kanske är du nöjd med denna enkla webbläsare eller så kan du…

Mozilla

Jun 7, 2004
Mozilla är en helt gratis webbläsare med öppen källkod – vilket kort innebär att vem som helst får ta koden och bygga om den eller bygga vidare på den. Syftet med Mozilla är alltså egentligen att agera som plattform för…

Internet Explorer

Jun 7, 2004
Länge såg det ut som om Internet Explorer skulle ligga i Netscapes kölvatten och flyta med strömmen när Netscape introducerade JavaScript och Plug-in-teknologi. Men i och med Internet Explorer 4, som kom i mitten på 1997, tog Microsoft ett par…

Inledning

Jun 7, 2004
Är webbläsaren något du tar för givet, helt enkelt en blå Explorer-ikon som en öppnar ditt fönster mot nätet, eller har du gjort ett aktivt val för att din webbupplevelse skall bli så angenäm som möjligt? Vi jämför 6 webbläsare…

Attityd inte lika med beteende

Mar 18, 2004
Debattartikel publicerad i Computer Sweden 2004-03-24 En enkät är lämplig för att undersöka attityder men säger inget om webbplatsers användbarhet. När jag iakttar hur människor använder en webbtjänst ser jag skillnader mellan vad de säger om användbarheten och deras handlingssätt.…

Usability-trender hösten 2002

Nov 15, 2002
en sammanfattning av konferensen User Interface East åt interakt.nu Jag reser till USA i dagarna fyra och hör Jared Spool med flera avliva en hel del av Jakob Nielsens gamla sanningar. User Interface East är en matnyttig konferens (dock med…

UIE 4: User Interface East forskningsforum 2002

Oct 17, 2002
Rapport från User Interface East, hösten 2002 Detta är Jared Spools dag. Han får tillfälle att prata om hur User Interface Engineerings arbete bidrar till en bättre värld. Och en del är riktigt användbart. User Interface Engineering har en tydlig,…

UIE 3: From Construct to Structure 2002

Oct 16, 2002
Rapport från User Interface East, hösten 2002 Peter Merholtz och Indi Young från Adaptive Path gör ett kanonjobb med att förmedla metoder för att skapa informationsarkitektur med hjälp av s.k. Mental models. Mumlet i salen var tydligt vid slutet av…

UIE 2: Featured Talks på User Interface East 2002

Oct 15, 2002
Rapport från User Interface East, hösten 2002 Dag 2 har varit en kvalitetshöjare, dock fantastiskt krävande i form av koncentration och engagemang. Att återge allt i en och samma sammanfattning är inte helt rättvist, men jag gör ett försök, och…

UIE 1: It's Usable but is it Useful?

Oct 14, 2002
Rapport från User Interface East, hösten Med ett svart offsettryck av en långhårig Jakob Nielsen på den rundade magen intog Mitch McCasland talarplatsen och började hetsäta sig igenom en färgstark Powerpoint-presentation på ett hundratal sidor. Mitch är en pojkaktig, medelålders…

Välj rätt publiceringsverktyg

Nov 30, 2001
Artikel åt Lumano i november 2001. Vi köper in PowerPoint för två miljoner kronor så kommer alla att börja göra jättesnygga presentationer som stödjer affärsmålen och sparar pengar åt företaget. Ungefär så resonerar idag stressade inköpare som vill spara pengar…

Styrkan med statistik

Nov 30, 2001
Artikel åt Lumano I många år har företag och organisationer betalat stora pengar till leverantörer av marknadsundersökningar för att få mer information om sin målgrupp. Idag har många av företagen redan tillgång till ett fantastiskt informativt statistiskt underlag om sin…