axbom.blog on coaching, design and ethics

My opinion pieces, articles, diary entries and rants on everything digital and humanitarian.

Välj rätt publiceringsverktyg

Nov 30, 2001
Artikel åt Lumano i november 2001. Vi köper in PowerPoint för två miljoner kronor så kommer alla att börja göra jättesnygga presentationer som stödjer affärsmålen och sparar pengar åt företaget. Ungefär så resonerar idag stressade inköpare som vill spara pengar…

Styrkan med statistik

Nov 30, 2001
Artikel åt Lumano I många år har företag och organisationer betalat stora pengar till leverantörer av marknadsundersökningar för att få mer information om sin målgrupp. Idag har många av företagen redan tillgång till ett fantastiskt informativt statistiskt underlag om sin…

IT med mycket litet hjärna

Apr 15, 2000
Publicerad i IDGs tidning IT Affärer, april 2000 Branschen pumpar ut ny teknik, nya apparater och nya tillämpningsområden i en takt som får MTV:s rockvideos att se ut som gamla journalfilmer. Det ska vara B2B, det ska vara eBusiness, det…

Kiss my Context!

Oct 20, 1999
October 20, 1999 Have you ever been in a meeting (this is a rhetorical question, yes), listened to several participants go on and on for a length of time about something that seems very dear to them… and asked yourself:…

Kiss my Context!

Oct 20, 1999
October 20, 1999 Have you ever been in a meeting (this is a rhetorical question, yes), listened to several participants go on and on for a length of time about something that seems very dear to them… and asked yourself:…

The New Era of Social Computing

Oct 20, 1999
June 20, 1999 DO YOU SPEND TIME spontaneously chatting with coworkers in the hallways, by the coffee machine, or after meetings? How often do you feel that these chats lead to new knowledge, new ideas and new ways of thinking…

The New Era of Social Computing

Oct 19, 1999
June 20, 1999 DO YOU SPEND TIME spontaneously chatting with coworkers in the hallways, by the coffee machine, or after meetings? How often do you feel that these chats lead to new knowledge, new ideas and new ways of thinking…

Practice Safe Stress

Oct 7, 1999
June 7, 1999 YOU WOULDN’T BELIEVE how often over the past month I’ve heard the words: “I’m a bit stressed, could we do it some other time?” It’s almost as if stress is a new buzzword. And I’m also noticing…

Practice Safe Stress

Oct 7, 1999
June 7, 1999 YOU WOULDN’T BELIEVE how often over the past month I’ve heard the words: ”I’m a bit stressed, could we do it some other time?” It’s almost as if stress is a new buzzword. And I’m also noticing…

What's the Deal with WAP?

Sep 23, 1999
September 23, 1999 I HAVE AN acquaintance who in his resume once wrote that he was experienced within the fields of CGI, Perl, SQL, SSI, CSS and TLA. The people who hired him never asked him about any of the…

What’s the Deal with WAP?

Sep 23, 1999
September 23, 1999 I HAVE AN acquaintance who in his resume once wrote that he was experienced within the fields of CGI, Perl, SQL, SSI, CSS and TLA. The people who hired him never asked him about any of the…

Crying Wolf (the Y2K scare)

Sep 9, 1999
September 9, 1999 I’M ALMOST DISAPPOINTED ;). I half-expected to wake up to a world in technological chaos, planes crashing, traffic signals going berserk, microwaves exploding, and my cell phone calling India for no apparent reason :). Reports from Japan,…