axbom.blog om coaching, design och etik

Mina debatt­artiklar, kåserier, dag­boks­an­teck­ningar och ord­svall om allt digitalt och huma­nitärt.

UIE 4: User Interface East forskningsforum 2002

okt 17, 2002
Rapport från User Interface East, hösten 2002 Detta är Jared Spools dag. Han får tillfälle att prata om hur User Interface Engineerings arbete bidrar till en bättre värld. Och en del är riktigt användbart. User Interface Engineering har en tydlig,…

UIE 3: From Construct to Structure 2002

okt 16, 2002
Rapport från User Interface East, hösten 2002 Peter Merholtz och Indi Young från Adaptive Path gör ett kanonjobb med att förmedla metoder för att skapa informationsarkitektur med hjälp av s.k. Mental models. Mumlet i salen var tydligt vid slutet av…

UIE 2: Featured Talks på User Interface East 2002

okt 15, 2002
Rapport från User Interface East, hösten 2002 Dag 2 har varit en kvalitetshöjare, dock fantastiskt krävande i form av koncentration och engagemang. Att återge allt i en och samma sammanfattning är inte helt rättvist, men jag gör ett försök, och…

UIE 1: It's Usable but is it Useful?

okt 14, 2002
Rapport från User Interface East, hösten Med ett svart offsettryck av en långhårig Jakob Nielsen på den rundade magen intog Mitch McCasland talarplatsen och började hetsäta sig igenom en färgstark Powerpoint-presentation på ett hundratal sidor. Mitch är en pojkaktig, medelålders…

Välj rätt publiceringsverktyg

nov 30, 2001
Artikel åt Lumano i november 2001. Vi köper in PowerPoint för två miljoner kronor så kommer alla att börja göra jättesnygga presentationer som stödjer affärsmålen och sparar pengar åt företaget. Ungefär så resonerar idag stressade inköpare som vill spara pengar…

Styrkan med statistik

nov 30, 2001
Artikel åt Lumano I många år har företag och organisationer betalat stora pengar till leverantörer av marknadsundersökningar för att få mer information om sin målgrupp. Idag har många av företagen redan tillgång till ett fantastiskt informativt statistiskt underlag om sin…

IT med mycket litet hjärna

apr 15, 2000
Publicerad i IDGs tidning IT Affärer, april 2000 Branschen pumpar ut ny teknik, nya apparater och nya tillämpningsområden i en takt som får MTV:s rockvideos att se ut som gamla journalfilmer. Det ska vara B2B, det ska vara eBusiness, det…