axbom.blog on coaching, design and ethics

Alarmerande politiska språkspyor

Jag bygger en sajt som innebär att jag kommer hamna i en del politiska diskurser, opolitisk som jag är. Det händer också att jag gräver bland budgetar, beslut och ärenden i Solna. Idag vill jag dela med mig av något som jag hittade via Solnabloggen. Det är ett exempel på hur man kan, och tydligen får, svara på interpellation i kommunfullmäktige. Jag blir så arg och ledsen när jag läser sån’t här språkbruk.

Det är också exempel på varför jag kommer börja engagera mig mer aktivt i hur beslut tas och kommuniceras i Solna. För det är mycket att gräva i nu när det gäller bland annat skolor och byggen. Internet har förstås också gjort det mycket roligare att gräva: dokumenten finns tillgängliga och vi är många likasinnade som kan fördela arbetet mellan oss.

Goddag yxskaft

Här är alltså texten (från detta dokument) som först fick mig att skratta, sedan gjorde mig ledsen och sedan förbannad. Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna, är den som skrivit under.

Frågan lyder: 3. Vad var analysen bakom beslutet att förskolan skulle spara 5 miljoner?

Svaret lyder: Benchmarking visade att det var möjligt vilket föranledde att det blev ett område som exemplifierades som lämpligt att titta närmare på.

Här är en bild på detta avsnitt i dokument:

Pehr Granfalk om besparing inom förskolan

Per Axbom

Per Axbom

@axbom

Per Axbom is a Swedish communications theorist born in Liberia. For two decades he has educated digital professionals and helped organizations with digital usability and accessibility. His job is to understand people and make sure technology does not become a controlling and limiting factor, but instead a sustainable, caring aid.

His recent handbook, Digital compassion, is available in Swedish and the English version will be available in May.

2 thoughts on “Alarmerande politiska språkspyor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.